terug

Assetdyne schopt furore met unieke software


Nieuw portfolio management

Het unieke van veerkracht ligt hem in het feit dat er rekening wordt gehouden met een fundamenteel kenmerk van onze economie, namelijk de complexiteit. Nog nooit was het mogelijk om deze complexiteit te meten en op tijd te herkennen en op basis daarvan in te grijpen. Met de unieke software die Assetdyne in samenwerking met Ontonix (www.ontonix.com) presenteert kan complexiteit van een portfolio, bedrijf of organisatie eenvoudig visueel in kaart worden gebracht. Huidige methoden geven enkel statische technieken weer, zoals bijvoorbeeld regressie, om de risico’s achteraf vast te leggen en deze vervolgens op te lossen. Met die manier vissen we achter het net, maar met dank aan de software kunnen op systematische wijze risico’s worden berekend, herkend en worden opgelost alvorens ze de hoek om komen. 

 

Deze informatie is enorm belangrijk wanneer het gaat over het ontwerpen en beheren van portefeuilles.

Toepassen

De software wordt al uitgebreid toegepast door grote bedrijven. Bedrijven als Porsche, Unicredito, Wikirating, Banca Popolare di Sondrio en USAISR (US Army Institute of Surgical Research) maken al dankbaar gebruik van de unieke en gepatenteerde software om complexiteit om te zetten in simpliciteit. 

 

Software voor beleggers en portfolio Managers

COMPLEXITY BASIS ANALYSE van de PORTEFEUILLE, deze software analyseert de veerkracht en de complexiteit van een portfolio en zorgt ervoor dat de portfolio interactief in kaart gebracht wordt. De service is enkel online beschikbaar en vereist online registratie om de service te gebruiken. 

 

COMPLEXITY BASIS portfolio ontwerp en ASSET ALLOCATION, met deze software kunt u de hoge complexiteit meten die een negatief effect zou hebben op het verwachte rendement. Assetdyne ontwerpt portefeuilles door middel van het minimaliseren van de complexe portefeuille. Deze software is enkel op aanvraag beschikbaar. 

Assetdyne

Een portfolio is een collectie van aandelen, obligaties of staatsaandelen. De berekening van de verwachte teruggave van een portfolio spreekt voor zich. De standaard uitkomst wordt vaak als een maatstaf voor risico gebruikt. De software uitgegeven door Assetdyne maakt de berekening voor deze uitkomst mogelijk en zorgt ervoor dat de belegger het totale risico van de portefeuille kan verminderen.  Assetdyne assisteert de belegger/makelaar simpelweg met haar software. 

 

Wilt u meer weten over Assetdyne, de software en de voordelen ervan? Zie www.assetdyne.com. Contact hans@assetdyne.com. 



Lezers van dit bericht interesseren zich ook in: