terug

Escrow Europe nu door het leven als NCC Group

Escrow Europe heet vanaf heden ten dage NCC Group.

Escrow Europe heet vanaf heden ten dage NCC Group. Escrow is een term dat wordt gebruikt om een overeenkomst tussen een softwareleverancier of -distributeur en gebruiker te omschrijven die de broncode van een softwareproduct bij een gespecialiseerd escrow agentschap deponeert. Deze broncode kan uiteindelijk worden overgedragen zodra alle overeengekomen voorwaarden zijn nageleefd door beide partijen.


In principe heeft escrow met intellectueel eigendom te maken van te vercijfersleutels tot softwarebroncode-escrow. Er wordt met escrow een bewaargevingsovereenkomst aangegaan die als doel de continuïteit van de mogelijkheden moet garanderen. Hierbij is een vertrouwde derde partij de bewaarnemer als escrow agent.


NCC Group is zo’n escrow agent dat voorheen door het leven ging als Escrow Europe. Aan de werkzaamheden van het bedrijf is niets veranderd en is nog altijd de grootste onafhankelijke leverancier van internationale escrow-oplossingen. Wereldwijd biedt het bedrijf dan ook diensten aan meer dan 5000 publieke, private en non-profit organisaties.


We vroegen een woordvoerder meer te vertellen over NCC Group: “We willen met onze diensten ervoor zorgen dat partijen alle zaken zo snel en zo eerlijk mogelijk kunnen afhandelen. Ze hoeven zich geen zorgen te maken dat de andere partij de afspraken niet nakomt en er vervolgens met het geld of de eigendommen van door gaat. Wij zorgen voor een soepele en conform juridische regelgeving overdracht zodat iedereen tevreden is.”


Mocht je dus ooit een escrow-agent nodig hebben, dan weet je waar je moet zijn. NCC Group is de grootste en meest betrouwbare escrow-service die we in ons eigen land in kunnen huren.  Lezers van dit artikel interesseren zich ook in: